Dünya Kadınlar Günü

Her yıl 8 mart ta  biz  kadınların  hayatımızdaki anlamı  üzerine yazılar  yazılır , sözler söylenir. Ne kadarına inanırız bilemem…

8 mart 1857 ‘deABD Newyork’ta  pamuk ipliği fabrikasında çalışan kadınlar, erkeklerden daha uzun saatlerde çalıştırıldıkları  halde daha az ücret aldıkları için ,eşit haklar kazanabilmek amacıyla ilk kez greve gittiler,bu eylemi bastırmak amacıyla çıkarılan yangında 129 kadın işçi yanarak öldürüldü…Kadınlar  ilk kez kendi direnişleri ile bir iş yerinde erkeklerle eşit haklar kazanabilmişlerdi.Hep olduğu gibi kadınlar bedeller ödeyerek eşitlik,adalet ve özgürlük mücadelelerinde kazanımlara ulaşabilmişlerdi.Ülkemizde de cumhuriyetin ilk yıllarında elde edilen ;kadınların seçme seçilme hakkı,Medeni Kanun vbg.haklarını da kadınlar kendi mücadeleleri ile kazanmışlardır…

8 Mart ortaya çıkışsebebei ile DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜDÜR elbette…Fakat ,kadınların ‘’eşit işe eşit ücret’’istemeleri onların kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının çözümüne yetmemektedir. Cins ayrımcı sosyal ve hukuksal yapılar,erkek egemen toplumsal değerler tüm kadınları farklı biçimde de olsa etkilemektedir…Hangi sınıftan ,ulustan ,dinden olursa olsunlar kadınlar toplumsal konumlanışları gereği farklı ayrımcılıklara sahip olsalar da kadın olmaktan kaynaklanan sorunları  yine de benzer biçimde yaşamaktadırlar…Kadının kendi kimliğine sahip olamaması ,kendisine dayatılan rolleri  kabul etmek zorunda bırakılması ,kamusal alandaki ikincil durumu  ,iş yaşamında bazı alanların kadınlara kapalı olması ve karar süreçlerinde yeterince önemsenmeyişi ,aile içi şiddet, cinsel taciz  kuma,berdel gibi sorunlar sadece ezilen  sınıfın kadınlarının değil  tüm kadınların yaşadığı ortak sorunlardır…Bu anlamıyla 8 Mart DÜNYA KADINLAR GÜNÜDÜR …..Tüm kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına karşı mücadele edebilme ve kimliklerine sahip çıkma bilinçlerini yükseltmeye bir adım daha attıkları gündür…

Ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik kriz ,işsizlik,yoksulluk ve savaşlar karşısında yine en çok acıyı kadınlar yaşamaktadır…Politikacıların ise kadınlara karar süreçlerinde değil ama polemik ve imaj konularında yer verdiklerini görüyoruz ..İşte 8 martların önemi buradadır…Eğer biz,kadınların mücadelesi ile  barış için ,demokrasi için, işsizlik ,özgürlükler ve insan hakları için verdiğimiz mücadelemizi  birleştirebiliyorsak, kadının ve aile içindeki demokratik dönüşümlerin toplumları  geliştirip dönüştüreceğine  inanıyorsak; kadınların sesine kulak vermek ve örgütsel yapılarımızda kadınların edilgen değil, etken katılımları için inandırıcı önlemler  almalıyız….

Her 8 mart ın bu amaçla sımsıcak bir gün olması dileğiyle…..

KAÇKAR DERNEĞİ KADIN KOMİSYONU