Şirket temsilcileri geldikleri gibi gidemediler, yumurtalı gittiler…

Bugün Rize-Fındıklı Aslandere Köyün’de enerji şirketlerince, Abu-Çağlayan Vadisi’nin ”sit alanı” olmaktan çıkartılması için açılan dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşif sırasında yöre halkı şirket yetkililerini protesto etti.

06.06.2008 tarihinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı Trabzon Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı Rize ili Fındıklı İlçesi Çağlayan Köyü sınırları içerisinde Abuçağlayan deresi üzerinde Ayen Enerji A.Ş. tarafından yapımı planlanan Paşalar regülatörü ve HES proje alanı ve çevresinin doğal sit kapsamında değerlendirilmesine ilişkin, “Rize ili,Fındıklı ilçesi Çağlayan köyü sınırları içerisinde Abuçağlayan deresi ve havzasında, dere yataklarının doğal yapısı yamaç ve tepelerde ormanları içeren hareketli topoğrafyanın oluşturduğu bitki örtüsü çeşitliliği, ilginç kompozisyon ve peyzaj bütünlüğünün ortaya çıkardığı doğal yapının korunabilmesi için ekteki 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlenen alanın, 3386 ve 5226 sayılı kanunlar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma kanunu kapsamında kaldığından 1. derecede doğal sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.” kararına karşı Enerji şirketlerinin karşı keşif ve bilirkişi incelemesi bugün Aslandere Köyünde yapıldı.

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulununu 1.derece SİT kararına karşı vadide HES yapmak isteyen Ayen ve Başkent şirketleri, ”doğal sit alanı” kararının bozulması amacıyla Rize İdare Mahkemesinde dava açtı.

Dava kapsamında bugün Fındıklı İlçesi Aslandere Köyünde yapılan keşfe, Rize İdari bölge  mahkeme heyetiyle Fındıklı Dereleri Koruma Platformu sözcüsü Hüseyin Acar, Derelerin kardeşliği temsilcisi Mehmet GÜRKAN, platform avukatı Yakup Okumuşoğlu, Paşalar HES projesinin yürütücü firma avukatları ile bilirkişi heyeti olarak Prof. Dr. Cantürk Gümüş, Yrd. Doç. Hüseyin Avar, peyzaj mühendisi Cengiz Acar ve Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ve yörede yaşam mücadelesi veren köylüler katıldı. Keşif heyeti çalışmalarına 30 Ekim 2009 Cuma günü saat 09.30da başladı Yörede yaşam alanlarına sahip çıkma anlamında toplanan vatandaşlar çalışmayı yakından takip etmek için herekete geçince jandarma halkı durdurmuş ve halk da slogan atarak durumu protesto ettiği görüldü.

Sit alanının tamamında incelenme yapılmamasının görülmesi üzerin platform temsilcilerinin itirazı olmuş ve bir bütün olarak incelenmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Şirket yetkilileri yapmayı düşündükleri lanet HES’lerinin nokta yerlerini dahi gösterememeleri halkın tepkisine yol açtı.Buda Hesçilerin hiçbir çalışma yapmadıkları yalan, yanliş,eksik çalışmalarla halkı kandıramadıkları gözlendi.Mahkeme heyetinin tarafsız çalışması halkı memnun etti ama şırket yetkililerin tavırları halkı kışkırtıcı bulunuldu.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı keşif ve inceleme sırasında  Vatandaşlar  şirket yetkililerini protesto amacıyla BİZ ÇOCUKLARIMIZINGELECEĞİ VE ONURU İÇİN BURADAYIZ YA SİZ. DERELER ÖZGÜRDÜR ÖZGÜR AKACAK, HESLERE HAYIR SİT’İME DOKUNMA; HESLERE HAYIR,SİT’İMİ ELLEME,HES’LER HAYIR;DERELER ÖZGÜR AKACAK,KARADENİZ UŞAĞI SUYUNU SATTIRMAZ., gibi çeşitli  sloganlar  attı. Bu arada halkın  da firma yetkililerinin geldikleri araçlara  yumurta attıkları görüldü.Halkın tepkisinin çok artması üzerine Platform temsilcileri halkı sakinleştirmeye çalıştıkları gözlendi. AYEN VE BAŞKENT enerji şirket temsilcileri yörede yaşayan halkın tepkileri sonucu geldikleri gibi gittikleri görüldü.

Keşif sonrası Fındıklı Derelerini Koruma Platformu sözcüsü Hüseyin Acar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji şirketlerinin, Çağlayan Vadisi’yle ilgili sit kararını kaldırıp kendilerine rant kapısı açmak istediklerini ,yapılan keşifte yöre insanının  firmaya hak ettikleri cevabı verdiklerini ifade eden Acar, “Firmayı her defasında aynı şekilde karşıladık. Bir daha gelirlerse daha kötü karşılayacağız. Bir daha buraya gelmesinler. İstenmediklerini gösterdik. Burada hiçbir şirketi istemiyoruz. Bu vadiler bizimdir, bu dereler özgür akacak” dedi.Fındıklı halkı  bugün direndi ve yarında dırenecek.Hukuksal ve yasal anlamda mücadelemiz devam edecektir.” dedi.