GENEL KURULA DAVET

Kaçkar Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddesi ile 14.01.2012 saat 14.00 de çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamaması durumunda 21.01.2012 tarihinde yapılacaktır.

Gündem

1)        Açılış ve Saygı Duruşu

2)        Divan heyetinin oluşturulması ve divan heyetine tutanakların imzalama yetkisi verilmesi

3)        Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

4)        Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması

5)        Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporların aklanması için ayrı ayrı oylanması

6)        Tahmini bütçenin okunması

7)        Ekaf delegelerinin belirlenmesi

8)        Yönetim kurulu ve denetim kurullarının seçimi

9)        Dilek ve temenniler

10)      Kapanış

Toplantının yapılacağı yer ;

Karadeniz Eğitim Sağlık Kültür ve Çevre Vakfı Binası

Mürselpaşa Bulvarı No:145  Ömür İşhanı

İzmir